Follow by Email

недеља, 04. јануар 2009.

Predznak

Izdiže se svetogrđe mladog Satana u grubom
planu kog smo videli noćas,zgrčeni jedno uz drugo
na brdu ispod koga je lajao beli kurjak.

Na cvetove smo se kleli,da dan kada smo ga
videli ne sme da dođe da užas koji smo osetili
treba dati vešticama i staklenim dobima.

Kleli smo se jedno na drugo da ni u jednom
od nas nije rođena ova slika, da nismo svoje
lobanje otvarali da bismo se lagali
već da smo kao jedno osetili pad.

1988.