Follow by Email

четвртак, 17. септембар 2009.

Zatvoreno

Odnegovan kao zmija u vrtu taštine
puzeći do drveća što razbija vazduh

Naročito sebično pri prvim zracima
naoštrenim zubima koru žderući cvili

Nekada su igre započinjale trube
kraj oltara kremena
sad vuče se sa insektom dubine
što ga jede

Kaže da boli,no više ne viče
zreli plodovi što ga hraniše
više ga ne mogu čuti.

1992.