Follow by Email

субота, 22. новембар 2008.

ŠAMANI

Žive u mojoj koži.
Neki meseci su u kandžama.
Plove u loptama u krugovima sna.
Svaki dan odgonetnem po jednog,nazivajući ga
imenom nekog mitološkog demona.Ponekad mi se učine
suviše strani,tada ih stavljam u zasebne kataloge.
Svake godine ih je sve više,već sam sagradio
četiri biblioteke.
Rasporedio sam ih tačno u temena zamišljenog
kvadrata.Tačno na linijama ruže glavnih vetrova.
Vetrovi plivaju po svojim putanjama.Biblioteke
menjaju mesta.
Šamani šapatom pevaju,tužeći o svome ropstvu.

1996.

Нема коментара: